Divize stavební

Divize stavební se v průběhu let přetvořila z podpůrného střediska pro Divizi vzduchotechniky a chlazení v samostatnou suverénní divizi se stabilní pozicí
na českém stavebním trhu. Výrobní týmy jsou kompetentním a odborně způsobilým partnerem pro investora.

Divize stavební působí jako generální dodavatel výstavby a tvoří 70% obratu firmy MORYS s. r. o.

REFERENCE

 • Rekonstrukce montážních kanálů II
 • Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ J.A. Komenského, Fulnek
 • Pracovní lávky
 • Rekonstrukce hasičské zbrojnice Frýdek – ul. Střelniční
 • Revitalizace střediska ocelové konstrukce Třinec společnosti DIRIGERE servis s.r.o.
 • Červená kolonie na ul. Okružní v Bohumíně – část 2 SO05 až SO08
 • Červená kolonie na ul. Okružní v Bohumíně – část 1 SO01 až SO04 vč. SO 09 I, II a venk. odběrného zařízení
 • B.j. 12 PB PČB Střítež
 • BCMCHZ – Inovace a rozšíření výroby CHA_DCHA – část DCHA – II.etapa (OK, st.práce)
 • BCMCHZ – T/004/21 Obnova vzduchotechniky AMI SA2 a A blok – admin. budova
 • Domov pro seniory Antošovice
 • Rekonstrukce Městské knihovny Frýdek-Místek, Hlavní 111
 • Přestupní terminál Opava východ – ul. Skladištní
 • Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce objektu mycí linky a ČOV
 • Rekonstrukce budovy č.p. 893 na ul. U Jeslí na denní stacionář
 • Kylešovice – novostavba hasičské zbrojnice
 • BCMCHZ – S/003/18 Inovace a rozšíření výroby CHA/DCHA ve společnosti BorsodChem
 • PoS Havířov – Rekonstrukce objektu č.p. 283
 • Zhotovitel Mateřské školy
 • Stavební úpravy stávajícího objektu a jeho přestavba na bytový dům
  s pečovatelskými byty v Ostravě – Polance nad Odrou
 • Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů objekt
  SO 02- 04
 • Zřízení služby následné péče
 • Zateplení a stavební úpravy bytového domu Čujkovova 29
 • BC – MCHZ projekt ANB – II_ Stavební část SO 100
 • BC-MCHZ Nahrazení izotermické nitrace adiabatickou – VN, NN, MaR
 • BC-MCHZ projekt ANB-II – Provozní silnoproud a MaR PS100
 • S/007/16 Zvýšení spolehlivosti a efektivity provozování elektrické distribuční sítě
 • Rekonstrukce objektu Husova 7
 • Stavební úpravy stávajícího objektu a jeho přestavba na bytový dům
  s pečovatelskými byty v Ostravě Polance nad Odrou
 • Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů
 • Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska
 • Výstavba integrovaného výjezdového centra v městě Jablunkov
 • Stavební úpravy pavilonu 11M „Stará chirurgie“ – Nemocnice Šumperk
 • Nemocnice Šumperk – Budova Staré chirurgie – snižování energetické náročnosti budovy
 • Stavební úpravy pro instalaci tramvajového simulátoru
 • TEE HOUSE – Ubytovací zařízení (apartmány) Čeladná
 • Realizace stavby “Muzeum automobilů Tatra ” II
 • Zámek ve Staré Vsi nad Ondřejnicí – stavební úpravy II.
 • Rekonstrukce DDM Vápenice – tělocvična, Prostějov
 • Komunitní dům pro seniory v Sušilově ulici v Prostějově
 • Domy pro sociální účely v Ostravě – Nová Bělá, Výškovice -II.část VZ
 • Výstavba nového objektu Komunitního domu seniorů s 20 bytovými jednotkami
  ve městě Bílovec
 • Zahrada mateřské školy v Čeladné
 • VILADOMY A RODINNÉ DOMY KAMENEC – JIH, FRÝDEK-MÍSTEK
 • Nemocnice Šumperk – Budova A a Budova D – snižování energetické náročnosti budov
 • Přestavba objektu PARKOFFICE na zdravotní středisko
 • Přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc – Holice
 • Stavební úpravy pavilonu 11M – Stará chirurgie v areálu Nemocnice Šumperk a.s. – bourací práce uvnitř objektu
 • Přestavba objektu Park office na zdravotnické zařízení – I.etapa
 • Bourací práce v areálu bývalého plicního sanatoria na ul. Reissova, Šumperk
 • Stavební úpravy školy č. p. 330 v Polance nad Odrou
 • FN Ostrava – Operační sál č. 17
 • Vybudování NIP a DIOP
 • Nemocnice Zábřeh – reko 2. NP, ul. Smetanova, č.p.13, I. etapa
 • Nemocnice Zábřeh – reko 2. NP, ul. Smetanova, č.p.13, I. etapa
 • Realizace energeticky úsporných opatření objektu “Hotel Sport” – východní fasáda, Žerotínova 59,Šumperk
 • Modernizace Zimního stadionu Šumperk – etapa 2a
 • Fakultní nemocnice Ostrava – Přístavba objektu kliniky nukleární medicíny pro PET/CT
 • Rekonstrukce dětské JIP – Nemocnice Třinec
 • Nemocnice Šumperk – Přístavba pavilonu R – 2.etapa – stavební úpravy pro lékárnu, kardio a ultrazvuk
 • Rozšíření administrativních prostor 2016 AV ČR Brno
 • Nemocnice Šumperk – Přístavba pavilonu R k pavilonu C v areálu Nemocnice Šumperk a.s.
 • Fakultní nemocnice Ostrava – Stav. úpravy tělocvičny pro potřeby rehabilitace
  a dětské neurologie v objektu Dětské kliniky
 • Nemocnice Třinec – rekonstrukce mezioborové JIP
 • Nemocnice ve Frýdku – Místku – vybudování novorozenecké jednotky a serverovny
 • Rozšíření administrativních prostor Akademie věd ČR Brno
 • Nemocnice ve Frýdku – Místku – Vestavba laboratorního zařízení pro přípravnu radiofarmak
 • Fakultní nemocnice Ostrava – Edukační centrum Ostrava – rekonstrukce operačních sálů
 • Vítkovická nemocnice – Restrukturalizace oper. sálů – I. etapa, pavilon I
 • BorsodChem MCHZ – Stáčení autocisteren pro SA – stavební část
 • Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ J. Valčíka 4411, Ostrava – Poruba
 • Rekonstrukce administrativní budovy – 7. a 8. NP Gregorova 3, Asental Business, s.r.o., Ostrava
 • Modernizace operačních sálů Nemocnice Třinec
 • Stavební úpravy 3. a 2. NP budovy traumatologie a zateplení Traumat. pavilonu – Městská nemocnice Ostrava, p.o.
 • Rekonstrukce jídelny S-blok v areálu BorsodChem MCHZ s.r.o.

KONTAKTUJTE NÁS

Divize stavební
Ing. Jaromír Planka
mob.: +420 604 978 219
e-mail: jaromir.planka@morys.cz

poptávky posílejte na obchod@morys.cz

FOTOGALERIE

Přejít na fotogalerii